Regulamin Strony

1.Właścicielem strony internetowej sokomedica.pl oraz administratorem danych osobowych jest Kamil Załeński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Supplemedica LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Unit 4E Enterprise Court Farfield Park, Rotherham S63 5DB, zarejestrowaną w brytyjskim urzędzie rejestrowym (Companies House) pod numerem: 09844870.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania

ze strony internetowej sokomedica.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.

3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony

internetowej.

4. Strona internetowa ma charakter informacyjny oraz edukacyjny

5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone,

wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o

ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych

osobowych określa Polityka Prywatności